Varaa tila

Nuorisokahvila Clubin tiloja  käyttävät erilaiset helsinkiläiset järjestöt sekä lapsi- ja nuorisotyötä tekevät tahot.
Huomioithan käyttövuorohakemusta tehdessäsi, että toimintamme tulee siirtymään uusiin tiloihin syyskaudelle 2018. Tällä hetkellä myönnämme käyttövuoroja kesän 2018 alkuun. Uusi tila tulee sijaitsemaan Pohjois-Haagan ostarilla. Tarkkaa pohjapiirrustusta tiloista ei vielä ole, mutta sen tiedämme, että salitiloja meillä ei jatkossa ole enää käytössämme. Haagan nuorisotyöyksikköön kuuluu myös Pitäjänmäen nuorisotalo, josta salitilat löytyy ja sen vapaita vuoroja voi myös kysellä Sanna Tolvaselta.

Tiloja voi varata yksittäisiin tapahtumiin tai säännölliseen käyttöön

Ensisijaisesti tilojen käyttövuoroja jaetaan helsinkiläisille nuorten ryhmille ja nuorisojärjestöille, joille tilojen käyttö on maksutonta. Voit varata ja vuokrata tiloja muuhunkin käyttöön, jolloin maksu määräytyy nuorisolautakunnan hyväksymän hinnoittelun mukaan.

Nuorisotilojen vakituiset/säännölliset käyttövuorot toimintakaudelle 8.8.-31.5. haetaan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.  Jos määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, pitää anomus toimittaa edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä. Hakemus toimitetaan siihen tilaan, mistä vuoroa haetaan.
Päätökset toimintakauden vakituisista/ säännöllisistä varauksista lähetetään asiakkaalle toukokuun loppuun mennessä.
Tiloja on mahdollista varata  myös tilapäisesti mm yksittäisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, vapaita vuoroja voi tiedustella ja varata läpi vuoden sähköpostitse suvi-sanna.tolvanen@hel.fi

Mikäli olet kiinnostunut varaamaan tiloja, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Ota yhteyttä Haagan nuorisotyöyksikön vastaavaan ohjaajaan, mieluiten sähköpostitse (suvi-sanna.tolvanen@hel.fi) ja kerro, milloin ja millaisen tilan tarvitsisit käyttöösi.
2. Tuo käyttövuorohakemus täytettynä Clubille aukioloaikoina tai lähetä se postitse osoitteeseen Nuorisokahvila Clubi / Sanna Tolvanen PL 5153 00099 Helsingin kaupunki
Hakemuksen voi lähettää myös skannattuna sähköpostitse osoitteeseen suvi-sanna.tolvanen@hel.fi.

Kaikissa tiloja koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä vastaava ohjaaja suvi-sanna.tolvanen@hel.fi.

 

Nuorisotalojen toimintaohjeet

Nuorisotalon käyttö- ja toimintaohjeisiin tutustumalla tiedät miten talossamme tulee toimia. Tilojen käytöstä tehdään avaimen luovutuksen yhteydessä täysi-ikäisen allekirjoittama omatoimisen käytön sopimus nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Otathan huomioon, että talossa saattaa toimia samanaikaisesti useampia ryhmiä ja talon vuokraaminen kokonaisuudessaan yksityiskäyttöön onnistuu vain poikkeustapauksissa. Talon eri tilojen yhtäaikainen käyttö tarkoittaa sitä, että yleiset tilat ovat kaikkien käytettävissä.

Nuorisoasiainkeskuksen toimipaikoissa tavoitellaan kestävää elämäntapaa, joka edellyttää kaikilta käyttäjiltä vähintään jätteiden lajittelua, turhan energiakulutuksen ja kertakäyttöastioiden välttämistä.

Tiloihin pääsee esteettömästi ja käytettävissä on myös inva-wc.
Langattomat verkot ovat: StadiNet, munstadi tai Helsingin kaupungin wlan.
Nuorisotalo ja sen piha-alueet ovat ehdottoman päihteettömiä alueita ja noudatamme savuttoman Helsingin periaatetta.

 

Tilavarauksen peruutusehdot ja hinnan kohtuullistaminen

Tilavarauksen voi perua kirjallisesti sähköpostitse veloituksetta kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 euron peruutusmaksu. Jos vakituinen käyttövuoro on jäänyt peruuttamatta kaksi kertaa peräkkäin, on nuorisoasiainkeskuksella oikeus perua vuoro kauden loppuun saakka.

Osastopäällikkö voi perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta viranhaltijan päätöspöytäkirjassaan hakijan sitä kirjallisesti pyytäessä.
Päätökset toimintakauden säännöllisistä varauksista pyritään tekemään toukokuun loppuun mennessä.

 

Uutuus! Varaamo.hel.fi-tilanvarausjärjestelmä avautuu kaupunkilaisten koekäyttöön
Varaamo-tilanvarausjärjestelmässä voi nyt kuka tahansa varata netissä käyttöönsä Helsingin eri toimialojen kokoustiloja, laitteita ja erilaisia välineitä. Nuorisopalveluilta mukaan lähtee muutamia nuorisotaloja. Varaamo.hel.fi

Nuorisopalveluilla on noin sadan toimipaikan verkosto ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja.